Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek R.G. Rebry

Kerkborre 3

9506 Schendelbeke

Hoofdapotheker: Ronald Rebry

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0419.088.993

Machtigingsnummer APB: 413101

Telefoonnummer: 054 41 74 74

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.